Menu


Podstawowe zagadnienia

[Rozmiar: 9524 bajtów]

Strona główna


Wytworzył:
Opublikował:
Data dodania:
Data modyfikacji:
Operator sieci komp.
Operator sieci komp.
11.07.2014 11:03:59
27.05.2015 13:13:57

Nazwa instytucji:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Status prawny: jednostka budżetowa


Organ prowadzący:  Samorząd Województwa Mazowieckiego


Adres siedziby: ul. Struga 86, 26-600 Radom


Telefon kontaktowy:   tel./fax: (48) 384-79-24, tel./fax: (48) 385-86-72


Adres e-mail:  sekretariat@soswwyszynski.pl


Strona WWW:  www.soswwyszynski.pl